Rozpočet

Rozpočet občianskeho združenia Xtrip je tvorený výhradne príjmom z 2%.

Rozpočet